چهارمین جشنواره بین المللی ایران بانک 2016
حامیان رسانه ای

 

روز ملی ارتباطات و روابط عمومی

 

 

27 اردیبهشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

آغوش باز روابط عمومی هاست که همواره پذیرای اقشار مختلف جامعه بوده و لحظه به لحظه مي تواند رسيدن به اهداف عاليه­ي جامعه را دنبال نموده و به عنوان عنصر اصلي ارتقا و پیشرفت سازمانی، روح و سرزندگي را در سازمان­هاي كشورمان جاري سازد.

ما معتقدیم که روابط عمومی یک شغل نیست ،یک ویژگی اخلاقی است که هرشخصی باید خویش را به آن مزین سازد و آنکه در صف اول ارتباط با هموطنان قرار دارد به این مهم اولی تر است.

27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی، در نهایت فرصتی است مبارک تا همه با هم براي توسعه ارتباطات اجتماعي و غناي معنوي و ارزشي آن تلاش نماییم، روابط عمومی یعنی سلام، لبخند، همدلی و همراهی.

 

روابط عمومی جشنواره بین المللی ایران بانک 2016

 

 

لینک ها

تماس با ما

دفتر تهران: 02133699093

دفتر منطقه ای: 01133359332

01133359334

01133356481

01133351727

02189786524

info.pconf@gmail.com

مرکز همایش